By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

دندانهای طبیعی با احتساب دندانهای مولر سوم (عقل) 32 دندان هستند. دندانها دارای تاج و ریشه می باشند. تاج دندان دارای مینا و عاج می باشد. پوسیدگی دندان در مینا شروع شده و در عاج دندان انتشار می یابد. بنابراین بعضاً مشاهده شده، دندانهائی که در ظاهر دارای پوسیدگی کوچکی هستند بعد از باز شدن توسط دندانپزشک به حفره ای بزرگ تبدیل شده و یا بعضاً پوسیدگی به عصب می رسد.

ترمیم دندان های طبیعی

معمولاً دندانی که دارای پوسیدگی می باشد نسبت به سرما، گرما و شیرینی حساس می باشد. بیماران بهتر است هر 6 ماه یکبار برای چکاپ و بررسی سلامت دندانهایشان به دندانپزشک مراجعه نمایند.

ترمیم دندان با آمالگام

این درمان بیشتر در دندانهای خلفی انجام می شود و ترمیم با مواد فلزی انجام می شود. از مزایای این درمان استحکام خوب در برابر نیروهای جویدن می باشد. اما به دلیل زیبا نبودن کار نهائی اکثر بیماران تمایلی به انجام این درمان ندارند. از دیگر معایب این درمان وجود جیوه در ماده ترمیمی می باشد که یک ماده سمی تلقی می شود. امروزه در بعضی از کشورهای پیشرفته استفاده از آمالگام ممنوع شده است.

ترمیم دندان با کامپوزیت

کامپوزیتها موادی همرنگ دندان هستند که امروزه به خوبی در نواحی قدامی و خلفی قابل استفاده هستند. نکته قابل توجه در این درمان پرداخت خیلی خوب آن می باشد. در این صورت چنانچه بیمار نیز چای و قهوه کمتر بنوشد، احتمال رنگ پذیری کاهش می یابد.

ترمیم پوسیدگی دندان

کامپوزیت همراه با ترمیم دندان

ونیر کامپوزیت

این درمان بیشتر در ناحیه دندانهای قدامی انجام می شود. پوششی از مواد کامپوزیت برای افزایش زیبائی با تکنیکهای خاص بر روی دندان اضافه می شود. این درمان در بستن فاصله های دندانی، بدرنگی های دندانی و هم سطح شدن دندانهای غیر همسطح کاربرد دارد.

اصلاح فرم دندان

ونیر پرسلنی (لامینیت)

این درمان بیشتر در دندانهای قدامی انجام می شود. معمولاً از دندانها قالب تهیه شده و در لابراتوار یک پوسته پرسلنی با نمائی بسیار زیبا ساخته می شود. در جلسه کلینیک این لامینیتها چسبانده می شود. این درمان معمولاً در بستن فواصل (دیاستم) دندانی، آنورمالی های ساختاری دندان (آملوژنز ایمپرفکتا) و بدرنگی های دندانی قابل استفاده هستند.
تفاوت این درمان با ونیر کامپوزیت این است که لامینیت پرسلنی زیباتر می باشد اما در صورت ایجاد ترک یا شکست کل کار باید مجدداً ساخته شود. اما در ونیر کامپوزیتی در صورت لب پر شدن یا ایجاد شکستگی به راحتی می توان به آن اضافه کرد.

بازسازی دندانها

بستن دیاستم

در صورتیکه بیمار دارای دیاستم (فاصله) بین دندانها باشد، یکی از روشهای درمانی بستن فواصل با روشهای رستوریتیو می باشد. این روشها شامل استفاده از لامینیتهای پرسلنی یا ونیر کامپوزیت می باشد.

آدرس ما: پاسداران بوستان دهم، پلاک 121 ، طبقه 6، واحد 14
تلفن: 22586341- 22586401
فکس: 22586573
Email: info@drsiadat.com
مشاوره رایگان تلگرام: 09101484671
@dr.siadat

مطب دکتر حکیمه سیادت

وب سایت های مرتبط